Høreforeningen Gentofte lokalafdeling

Høreforeningen, Gentofte lokalafdeling

Vor 

PROFIL 

BRUGERPROBLEMER

Vor handleplan er baseret på brugerproblemerne, som bl.a. kan afdækkes ved en spørgeskema undersøgelse, som ovenstående figur viser. Den vandrette linje (x-aksen) udgør en række situationer og den lodrette linje (y-aksen) angiver hvor alvorligt problemet er med situationen.


Man ser at der er små og store problemer, det sidste specielt med brugen af telespole og kendskabet til teleslynge.


Vi har da arbejdet med kortlægning af teleslynger samt at sørge for anskaffelse af tour-guide systemer baseret på telespole (T).BESTYRELSEN

Grete Boisen


Grete er frivillig i Høreforeningen efter mange  års arbejde i høreomsorgen. Hun har været i Lokalafdelingens bestyrelse, siden den blev oprettet, er frivillig bisidder og desuden deltager i rådgivningen.


Formand


Karin Hovgaard Christiansen


Karin er pensioneret og frivillig i den lokale afdeling af Høreforeningen. Deltager også i Danske Handicaporganisationer og i Høreforeningens rådgivende udvalg om tolkebistand.


Kirsten Rasmussen


Jeg er frivillig i Gentoftes lokalafdeling. Deltager i rådgivningen på Gentofte hovedbibliotek. Jeg er selv hørehandikappet og har haft høreapparater i 40 år.


Helle Husted-Andersen


Er uddannet Biolog og Kiropraktor, men nu arbejder jeg mest med haven og høreforeningen ,

Har tabt hørelsen på det ene øre og en del af hørelsen på det andet pga. sygdommen Meniere

Peter Lundh


Peter er pensioneret civilingeniør efter mere end 40 år i høreapparat industrien. Det andet ben har han plantet i frivilligt arbejde hos hørehæmmede.


Kasserer og Webmaster

Høreforeningen Gentofte lokalafdeling

Høreforeningen, Gentofte lokalafdeling

mail@hoereforeningen-gentofte.dk

Copyright © All Rights Reserved